Hieronymus Bosch: Záhrada rozkoší II. časť

Autor: Anna Moravčíková | 30.5.2010 o 10:49 | (upravené 7.11.2010 o 14:18) Karma článku: 2,56 | Prečítané:  1773x

Keďže význam symbolov v historickom kontexte sa nenávratne schoval pod ťažkými  nánosmi stále pribúdajúcich dejinných udalostí, v snahe pochopiť čo najviac jeho obrazový odkaz, som vychádzala z kresťanských symbolov, ktoré si uchovali svoj pôvodný význam do súčasnosti. Iné výjavy som odvodzovala zo všeobecne platných symbolov a archetypov, ktoré sú prítomné od narodenia v psychike každého z nás a v rôznych podobách sa objavujú v snoch každého človeka. Ďalšie vysvetlenia sú len moje osobné dojmy, založené na emotívnom spracovaní zážitku a spracovania názorov iných autorov.

Pristúpme ku zatvoreným dreveným krídlam, ktoré ako obal knihy ukrývajú obrazový spletitý príbeh ľudských duši so strašnou výstrahou pre nepoučiteľných. Dívame sa na mladú nedotknutú Zem v 3. deň stvorenia sveta (Gn 1, 9-13). Sušina, vyzdvihnutá uprostred je omývaná oceánom. Monumentálnosť, ktorá vyžaruje z každej skaly, rieky, rôznorodých drevín je podčiarknutá tlmenými farbami v mnohorakých odtieňoch sivých a zelených tónov (technika grisaille). Nie sú potrebné žiarivé pestré farby. Zem sa váhavo  prebúdza k životu, úrodné nivy sa začínajú zelenieť. V ľavom hornom rohu, mimo krištáľovej gule, ktorá chráni nebeskou klenbou plochú dosku je s pápežskou korunou zobrazený sám Stvoriteľ. Jeho moc a slávu hlása i nápis: „Ipse dixit, et facta sunt: ipse mandavit, et creata sunt.“ Lebo on povedal a stalo sa, on rozkázal a postavilo sa (Ž 33,9). Okolo osvetlenej gule je všade dookola prázdna čierna temnota a jediným pozorovateľom tohoto nádherného sveta je samotný tvorca. A v tom tichu zrazu započujeme, ako rozochvený vzduch začína vyludzovať cez píšťaly organu hlboké spodné tóny, ktoré pomaly naberajú na intenzite. Vtedy  otvárame krídla triptychu. Vstupujeme dnu, aby sme sa stali svedkami symfónie ľudstva v celej jej rozmanitosti. Od malebných zvukov nevinnosti až po disharmonické a nástojčivé tóny viny a utrpenia, cez ktoré sa opäť o poznanie bohatší vrátime k nebeskej hudbe lásky.

HB1.jpg

Po otvorení bočných krídel uvidíme „príbeh ľudstva" rozdelený do troch dosiek. Každú z  dosiek môžeme ešte tematicky rozdeliť smerom zhora dolu na tri časti, podľa veľkosti znázornených postáv a tie ponúkajú ďalšiu možnosť čítania. Dôležitosť všetkých troch „horizontov“ je podčiarknutá zmyslom pre detaily, ktoré sú zachované aj v najvrchnejších častiach obrazu. Príbeh sa dá čítať chronologicky, zľava doprava ale aj opačne. Autor zámerne použil pokračujúce línie horizontov, plôch, vegetácie, rovnaké proporcie na jednotlivých doskách, aby upozornil aj na túto možnosť. Dokonca aj keby sa krídla vymenili, pokračovanie jednotlivých línii v horizontoch pretrváva. Je to nekončiaci kolobeh príbehu ľudských duší, ktoré dostávajú i v najväčšom utrpení a temnote stále možnosť, aby dosiahli svetlo. Ak si všimneme kompozíciu, neustále sa opakuje motív pominuteľnosti, zániku jednej a znovuzrodenia novej veci, bytosti alebo zvieraťa. Všetko zároveň je a zároveň aj zaniká. Vytvára sa kolobeh hmoty, vtáci hlcú žaby, lev žerie antilopu, malí vtáci zobú zrná. Hmota neustále bujnie, anorganická hmota prerastá do organickej a hranice medzi jednotlivými úrovňami hmoty prechádzajú bez logických vysvetlení či rozpakov jedna do druhej. Každá vec je neustále narušovaná inou vecou. Ľudské a zvieracie postavy alebo ich časti sú nabodnuté na roštoch, bobule prepichnuté prútmi, vajce šípom. Veci sa premieňajú, človek sa stáva zvieraťom alebo stromom, zviera predmetom, ľudia a zvieratá chodia vo vode, ryby sa vznášajú vo vzduchu. Malé je veľké a veľké je malé.

800px-The_Garden_of_Earthly_Delights_by_Bosch_High_Resolution.jpg

Ľavý panel „Pozemský Raj" zobrazuje domov človeka (Adama). Stredný panel „Záhrada rozkoší" alebo „Tisícročné kráľovstvo" (220 x 195cm) je kompozične aj tematicky najzložitejší. Je to pohľad na paralelný duševný svet, ktorý prežívame nie ako fyzické telá, ale ako duše. Pravý zobrazuje peklo a zatratenie ako dôsledok podľahnutia pokušeniu a hriechu.

 

Slovník symbolov k Boschovému obrazu Záhrada rozkoší

Čerešne (a iné bobulovité ovocie) milostné vzťahy, metafory pohlavných orgánov

Držať niečo v zobáku odmietať sa vzdať svojho mocenského postavenia

Džbány a misky túžba po citovom naplnení, možnosť naplniť vlastnú bytosť citmi

Jahoda pominuteľnosť zmyslových prežitkov

Jazda metafora pohlavného aktu

Kniha na hlave mníšky učená nevedomosť

Lievik na hlave šarlatánstvo

Lutna, nôž, džbán na tyči sexualita

Loď cesta životom a osud

Objekty v lodi náplň vedomia spiaceho

Pes pudy, agresívna zložka podvedomia

Polmesiac, kalich na vlajke kacírstvo, heréza

Ryba (v starých flámskych porekadlách)  mužský úd

Sokol schopnosť ovládnutia myšlienok a koncentráciu

Vajce znovuzrodenie, duša a jej potenciálna dokonalosť

Voda kolektivné nevedomie a emocionalita

Trhanie ovocia (kvetín) eufemizmus pre pohlavný akt

Zvieratá nízke alebo animálne túžby človeka


Slovník stredovekých kresťanských symbolov

Bocian (zo žid. hasidah = láskavosť), vzhľadom na charakter vtáka, ktorý je známy svojou veľkou obetavosťou k svojmu potomstvu. Bociany sú zvestovatelia jari a nepriatelia hadov. Kresťanský symbol svätosti a bdelosti, je symbolom Zvestovania Panne Márii, že porodí dieťa Krista.

Brána

otvorená vstup do neba

zatvorená smrť alebo vylúčenie

rozbitá sily pekla

Cap utláčateľ, zlý človek, démonické sily, hriešnik, ktorý bude oddelený od Boha v súdny deň (Mt 25,32) a oddelí ich, jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov

Citara, Harfa hudobné nástroje, na chválu a uctievanie Boha (Ž 71,22) A ja ťa tiež budem chváliť na harfe, tvoju pravdu môj Bože. Budem ti spievať žalmy pri citare, Svätý Izraelov!

Ďateľ predstavuje Satana, pretože má podobnú deštruktívnu povahu - jeho zobák je  prispôsobený na vŕtanie dier do dreva

Farby

Biela čistota, panenstvo, nevinnosť a cnosti, svätosť

Žltá obnovenie nádeje, svetlo a čistota ale aj rozklad alebo zbabelosť

Oranžová odvaha, vytrvalosť a sila

Červená Duch svätý, predstavuje aj oheň, je spájaná s mocou a významom

Karmínová Božia prítomnosť a krv mučeníkov, predstavuje aj zmierenie a pokorou

Hnedá krajina, chudoba a pokora, farba je úzko spojená s kláštorným životom

Zelená príroda, plodnosť, nádej, vykúpenie z otroctva

Modrá nebeská milosť, nádej, zdravie, oddanosť

Purpurová pokánie a smútok

Čierna smrť, nevedomosť a strach, na označenie autority a moci

Fénix (Phoenix) vzkriesenie a večnosť

Had prvýkrát je spomenutý v súvislosti s históriou pokušenia a pádu Adama a Evy (Gn 3). Predstavuje Satana, smrtiaceho, subtílneho, nebezpečného nepriateľa (Lk 10,19). Symbolizuje prefíkanosť a úskočnosť, ktorá sa votrie a prekĺzne všade.

Havran jeho čierne perie ako uhoľ symbolizuje temnotu. Predstavuje Satana a nepokoj, prináša nešťastie.

Holubica symbol pokoja v Starom zákone, symbol Ducha svätého v Novom zákone

Hora spojnica medzi zemou a nebom

Hus prozreteľnosť a ostražitosť

Jablko zakázané ovocie, symbolizuje hriech. Je zaujímavá podobnosť dvoch latinských slov malu (jablko) a malus (hriech)

Jednorožec (Unicorn) fiktívny tvor, znázorňovaný ako biely kôň s dlhým rohom, rastúcim z jeho čela. Reprezentuje čistotu a ženskú cudnosť. Často používaný ako symbol Panny Márie. Mýtický jednorožec žil v samote, preto je tiež spojovaný so životom v kláštore a pustovníckym spôsobom života.

Kalich sväté prijímanie a odpustenie hriechov (Mt 26,27) Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami: Pite z neho všetci

Kľúče Svätý Peter je zobrazovaný s kľúčmi. Dva kľúče – dve možnosti: schopnosť poskytnúť alebo neposkytnúť spasenie. Verilo sa, že touto silou disponuje každý pápež, ktorý vedie rímsko-katolícku cirkev.

Koruna večný život, kráľovska autorita. Tŕňová koruna je často používaná pre Krista, Kráľa kráľov ako kontrast ku pozemským korunám kráľov.

Lastovička vzkriesenie Ježiša

Mince chamtivosť a hrabivosť

More v Starom zákone  miesto síl zla a smrti

Oblak v Biblii symbol prítomnosti Boha

Pelikán očistenie a charita

Perly slovo Božie a kráľovstvo nebeské. Ježiš varoval svojich učeníkov, aby nehádzali perly sviniam (Mt 7,6)

Prápor Božie zriadenie

Rastliny a stromy

Akácia čistota a odolnosť duše, ako pohrebný symbol vzkriesenie a nesmrteľnosť

Brečtan vernosť a život večný

Brest dôstojnosť a vernosť

Citrónovník vernosť v láske

Cezmína Kristova tŕňová koruna

Cyklámen symbol Panny Márie

Cyprus smrť

Ďatelina Najsvätejšia trojica

Gaštan čistota

Hrozno Kristova krv

Jedľa trpezlivosť

Libanonský céder symbol Krista

Mandľovník božský súhlas

Olivovník mier

Palma víťazstvo

Papraď pokora

Pomarančový kvet čistota, cudnosť a veľkorysosť

Rákos poníženie, symbol umučenia Krista

Sitina (tráva) vernosť a pokora

Vavrín víťazstvo, večnosť

Vŕba evanjelium

Yzop pokánie, pokora a krst

Ryby tajný symbol kresťanov (byť kresťanom bolo extrémne nebezpečné po stovky rokov po Ježišovom živote v dôsledku prenasledovania pohanskými rímskymi cisármi).

Skala symbol obrany, podpory, útočiska (Mt 7,24, Mt 16,18) A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala a na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu jej ani brány ríše smrti

Sova smútok a zúfalstvo, zlé znamenie, pretože žije v tme, v jaskyniach a hniezdi často v blízkosti hrobiek

Srdce podľa Biblie proces spásy začína v srdci, ktoré je schopné prijať svedectvo Božie. Srdce, ktoré odmietá toto svedectvo, stvrdne (Ž 95,8; Pr 28,14) Blahoslavený človek, ktorý sa vždycky strachuje, ale ten, kto zatvrdzuje svoje srdce, padne do zlého

Sviňa nečistota

Vajce vracajúci sa život

Voda prameň života a znovuzrodenia

 

 

Vysvetlivky:

Grisaille, en grisaille, monochromní maľba - výraz pre maľbu, vytvorenú prevažne jednofarebne, väčšinou v sivých alebo hnedých odtieňoch

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Bývalý šéf Tiposu pôjde do väzby, rozhodol Najvyšší súd

Do väzby okrem Barcziho pôjde aj exšéf IT Prelec.

Komentár Zuzany Kepplovej

Fico za slobodu (extrémistického) slova

V kampani sa budeme brodiť bahnom.


Už ste čítali?